Kalix Kommun har varje år en stor galakväll då många företagare premieras på olika sätt. 2007 var det vår tur och
vi är mycket glada åt och hedrade av utmärkelsen.

Motivering:
Janne och Gita har genom att samverka och dra nytta av de resurser som naturen ger, skapat förutsättningar för att växa och nyttja de fördelar som finns av att verka på landsbygden.