Året var 1998 och vi stod i begrepp att bygga upp vårt företag.
Vi utgick ifrån en stark övertygelse om vår affärsidé
och nu bär den frukt för nu är miljöfrågan lyft till de högre höjderna och den finns på var mans läppar. Nu kan vi med stolthet berätta vad vi gör och vad vi har gjort!

  • Hur ska vi förhålla oss till naturen?
  • Hur påverkar vi klimatet?
  • Hur bra är maten vi serverar?

Det är stora frågor som vi tar ställning till i vårt företagande
på det sätt vi kan där vi står.

Stenåldern upphörde inte pga bristen på sten, oljeepoken kommer att upphöra långt innan världens olja tar slut därför
att det finns så många kloka människor som tar sitt ansvar och inser vad dom måste göra!